Bedrijf

Diensten

Bedrijfs onderzoeken

PARTNER VAN ONDERNEMERS

Onze peroonlijke aanpak maakt het verschil!

Detectives Consult, Privé detective(s) : Over ons > Overzicht diensten > Soorten bedrijfsonderzoeken

Soorten - Bedrijfs onderzoeken

Zakelijke onderzoeken

Risico’s en kansen wanneer miljoenen op het spel staan.

Lees verder..

Grijze markt en namaak

Fabrikanten en licentiehouders ontdekken vaak dat hun producten verschijnen in een marktgebied of in distributie- kanalen waarvoor ze niet bedoeld zijn. Lees verder..

Employment screening - Antecedentenonderzoek

Screening van management en personeel past in elk globaal risicobeleid dat ernaar streeft om de organisatie te vrijwaren

van (interne) criminalieit.

Lees verder..

Bedrijfscriminaliteit

Het opsporen van bedrijfs-criminaliteit en vijandige acties.

Lees verder..

Diefstal van bedrijfs -bezittingen

Een bedrijf kan er zich bewust van worden dat de eigen informatiegegevens in gevaar gebracht worden. Lees verder..

 

Personeelswinkeldiefstal - Interne criminaliteit

Zo’n 40% van de winkel -diefstallen wordt gepleegd door eigen medewerkers.

Lees verder..

Concurrentiebeding

Een onderzoek naar schending van het concurrentiebeding.

Lees verder..

Bedreigingen en vijandige handelingen

Omwille van de steeds afnemende loyauteit tussen instellingen en hun werknemers.

Lees verder..

Procesvoering

Het opsporen van vitale feiten voor een strategie in procesvoering.

Lees verder..

Inbreuken op patenten en handelsmerken

Inbreuken tegen en discussies over patenten en handels-merken. Lees verder..

Ongewenste seksuele intimiteiten en ander misbruik bij het personeel

In dit tijdperk van wijzigende zeden en toenemende complexe verhoudingen op het werk-terrein. Lees verder..

Zakelijke onderzoeks- methodes

Het verzamelen van bewijs- materiaal of het vastellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van die conflicten. Lees verder..

 

Wij kunnen u helpen

 

Wij helpen cliënten bij het vaststellen en omgaan met risico’s, het evalueren van private en commerciële aangelegenheden en het formuleren van strategieën om tegemoet te komen aan een brede waaier van gebeurtenissen, dit alles door het combineren van informatieverzameling, onderzoek en - analyse met onze unieke jarenlange ervaring en kennis.

 

Detectives Consult heeft een externe groep medewerkers, zowel vrouwelijke als mannelijke medewerkers samengesteld met een unieke mengeling van talent en ervaring, professionelen met aanzienlijke achtergronden op het gebied van onderzoekstechnieken, crisismanagement en preventie.

 

Deze diensten worden allen ondersteund door een geavanceerd technologisch hulpsysteem.

Een netwerk van toegewijde en gespecialiseerde partners en bureaus.

 

L O C A T I O N S

BRUSSEL

 

Drukpersstraat / rue de la Presse

1000 Brussel / Bruxelles

HASSELT

 

Kattegatstraat

3500 Hasselt

KORTRIJK

 

President Kennedypark

8500 Kortrijk / Courtrai

LEUVEN

 

Brusselsestraat

3000 Leuven

GENT

 

Akkerhage

9000 Gent

MOESKROEN

 

Grand-place

7700 Moeskroen/Moucron

ANTWERPEN

 

Gerard le Grellelaan

2020 Antwerpen

DOORNIK

 

Rue de Maire

7503 Froyennes

BRUGGE

 

Kapellestraat

8020 Oostkamp

MONS

 

Avenue Melina Mercouri

7000 Bergen/Mons

CHARLEROI

 

Chaussée De Courcelles

Gosselies, 6041 Charleroi

LIEGE

 

Place des Guillemins

4000 Liege

NAMUR

 

Rue du Premier Lanciers

5000 Namur

"Het kantoor is zowel actief in het binnen- en buitenland in samenwerking met buitenlandse partners"

ibz

Wij werken enkel via vergunde privédetectives erkend door de Fed. Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, H.H. 14.1677.03.

Copyright © 2016 by "Detectives Consult" · All Rights reserved

Detectives Consult

Contact

+32 (0) 472 010035 (7/7)

+32 (0) 475 702955