Detective Consult BE

Diensten

Bedrijfsonderzoeken

PARTNER VAN ONDERNEMERS

Onze peroonlijke aanpak maakt het verschil.

Contact +32 (0) 472 01 00 35 (24/7)

Soorten  Bedrijfsonderzoeken

alt="bedrijfs informatie"

Zakelijke informatie

Risico’s en kansen wanneer miljoenen op het spel staan.

Lees verder..

alt="namaak - grijze markt en namaak"

Grijze markt en namaak

Fabrikanten en licentiehouders ontdekken vaak dat hun producten verschijnen in een marktgebied of in distributie- kanalen waarvoor ze niet bedoeld zijn. Lees verder..

alt="Employment screening en antecedenten"

Employment screening - Antecedentenonderzoek

Screening van management en personeel past in elk globaal risicobeleid dat ernaar streeft om de organisatie te vrijwaren

van (interne) criminalieit.

Lees verder..

alt="zakelijke onderzoeksmethodes"

Zakelijke onderzoeks- mogelijkheden

Het verzamelen van bewijs- materiaal of het vastellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van die conflicten. Lees verder..

alt=" bedrijfscriminaliteit"

Bedrijfscriminaliteit

Het opsporen van bedrijfs-criminaliteit en vijandige acties.

Lees verder..

alt="Diefstal van bedrijfsbezittingen"

Diefstal van bedrijfs -bezittingen

Een bedrijf kan er zich bewust van worden dat de eigen informatiegegevens in gevaar gebracht worden. Lees verder..


alt="Personelswinkeldiefstal"

Personeelswinkeldiefstal - Interne criminaliteit

Zo’n 40% van de winkel -diefstallen wordt gepleegd door eigen medewerkers.

Lees verder..

alt="concurrentiebeding"

Concurrentiebeding

Een onderzoek naar schending van het concurrentiebeding.

Lees verder..

alt="zakelijk bedreigingen"

Bedreigingen en vijandige handelingen

Omwille van de steeds afnemende loyauteit tussen instellingen en hun werknemers.

Lees verder..

Privé Detective - advocaten

Procesvoering - Advocaten

Het opsporen van vitale feiten voor een strategie in procesvoering.

Lees verder..

alt= "inbreuken op patenten en handelsmerken"

Inbreuken op patenten en handelsmerken

Inbreuken tegen en discussies over patenten en handels-merken. Lees verder..

alt="Bedrijf - seksuele intimiteiten"

Ongewenste seksuele intimiteiten en ander misbruik bij het personeel

In dit tijdperk van wijzigende zeden en toenemende complexe verhoudingen op het werk-terrein. Lees verder..

alt="kwaliteitscontroles"

Kwaliteitscontroles

Detectives Consult verzorgt discrete onderzoeken voor bedrijven of winkels door het uitsturen van vergunde annonieme mystery guests of shoppers voor uw sector.

Lees verder..