Detective Consult BE

Diensten

Bedrijfsonderzoeken


Contact +32 (0) 472 01 00 35 (24/7)

Bedreigingen en vijandige handelingen

Omwille van de steeds afnemende loyauteit tussen instellingen en hun werknemers, hebben organisaties hoe langer hoe meer te maken met bedreigende activiteiten en sabotagedaden. Onderzoekers, computer- en veiligheidsexperthen helpen bedrijven bij het omgaan met en identificeren van diegenen die verantwoordelijk zijn voor obscene of bedreigende mededelingen, informatielekken i.v.m. financiën of klanten, opzettelijke verspreiding van geruchten, ontwrichting van operaties, productaantasting of andere vijandige handelingen.