Detective Consult BE

Diensten

Bedrijfsonderzoeken


Contact +32 (0) 472 01 00 35 (24/7)

Het opzoeken van bedrijven, personen en bezittingen..

Het opzoeken van personen, bezittingen en analyse:


Detectives Consult zoekt en lokaliseert bedrijven, personen, bezittingen, zowel plaatselijk als wereldwijd; het ontwikkelen van financiële profielen en schatting van de levensstijl. Banken, bedrijfscrediteuren, advocaten en potentiële partners doen regelmatig een beroep op Detectives Consult in volgende omstandigheden:


  • Opzoekingen voorafgaand aan veroordelingen
  • Interne onderzoeken
  • Niet-nakoming van afbetalingsverplichtingen
  • Beoordelingen voorafgaand aan transacties
  • Bankroeten en insolventies
  • Vaststelling van bezittingen voor de procesvoering