Detective Consult BE

Diensten

Bedrijfsonderzoeken


Contact +32 (0) 472 01 00 35 (24/7)

Employment screening - Antecedentenonderzoek

Screening van management en personeel past in elk globaal risicobeleid dat ernaar streeft om de organisatie te vrijwaren van (interne) criminalieit. Hoewel het accent van een dergelijke screening vaak wordt gelegd bij de werving en selectie van nieuw personeel, verdient ook de screening tijdens het dienstverband en kort voor de beëindiging alle aandacht. Dit totale traject, de employment screening, hoort integraal een onderdeel te zijn van de personele beveiliging van een organisatie.

Een goede employment screening bevat bijgevolg drie fasen:

Pre-employment screening of pre-employment check voor de aanvang van het dienstverband;

Employment check tijdens het dienstverband; exit maatregelen kort voor de beëindiging van het dienstenverband;

Het onderscheid tussen de screening en de check is gelegen in de mate van criminaliteits- of fraudegevoeligheid van de functie.

alt="Privé detective - bedrijfsinformatie"

Zakelijke informatie

Lees verder..

alt="Privedetective - namaak - grijze markt

Grijze markt en namaak

Lees verder..

zlt="Privé Detective - Employment screening"

Employment screening - Antecedentenonderzoek

Lees verder..

"alt=Privé detective - zakelijke onderzoeksmogelijkheden"

Zakelijke onderzoeks- mogelijkheden

Lees verder..

alt="Privé-detective - bedrijfscriminaliteit"

Bedrijfscriminaliteit

Lees verder..

alt="Privé detective - Diefstal in bedrijf"

Diefstal van bedrijfs -bezittingen

Lees verder..

alt="Privédetective - Personeelswinkeldiefstal"

Personeelswinkeldiefstal - Interne criminaliteit

Lees verder..

alt="Privedetective - concurrentiebeding"

Concurrentiebeding

Lees verder..

alt="Privé Detective - zakelijk bedreigingen"

Bedreigingen en vijandige handelingen

Lees verder..

alt="Privé Detective - Advocaten"

Procesvoering - Advocaten

Lees verder..

alt="Privé detective - inbreuken op patenten"

Inbreuken op patenten en handelsmerken

Lees verder..

alt="Privé Detective - Bedrijf - seksuele intimiteiten"

Ongewenste seksuele intimiteiten en ander misbruik bij het personeel

Lees verder..

alt="Privé detective - kwaliteitscontroles"

Kwaliteitscontroles

Lees verder..

DETECTIVES CONSULT & PARTNERS

WIJ VERWELKOMEN U OP DE VOLGENDE LOCATIES


Follow us

ibz

Wij werken enkel via vergunde privédetectives erkend door de Fed. Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, H.H. 14.1677.03.

Copyright © 2020 by "Detectives Consult & Partners"  ·  All Rights reserved

alt="logo detective consult"

Detectives Consult

Contact

+32 (0) 472 010035 (24/7) - WhatsApp

+32 (0) 475 702955

This site uses cookies. By continuing your visit to this site, you accept the use of these cookies.

Read more
Accept