Detective Consult BE

Diensten

Bedrijfsonderzoeken


Contact +32 (0) 472 01 00 35 (24/7)

Employment screening - Antecedentenonderzoek

Screening van management en personeel past in elk globaal risicobeleid dat ernaar streeft om de organisatie te vrijwaren van (interne) criminalieit. Hoewel het accent van een dergelijke screening vaak wordt gelegd bij de werving en selectie van nieuw personeel, verdient ook de screening tijdens het dienstverband en kort voor de beëindiging alle aandacht. Dit totale traject, de employment screening, hoort integraal een onderdeel te zijn van de personele beveiliging van een organisatie.

Een goede employment screening bevat bijgevolg drie fasen:

Pre-employment screening of pre-employment check voor de aanvang van het dienstverband;

Employment check tijdens het dienstverband; exit maatregelen kort voor de beëindiging van het dienstenverband;

Het onderscheid tussen de screening en de check is gelegen in de mate van criminaliteits- of fraudegevoeligheid van de functie.