Detective Consult BE

Diensten

Bedrijfsonderzoeken


Contact +32 (0) 472 01 00 35 (24/7)

Grijze markt en namaak

Fabrikanten en licentiehouders ontdekken vaak dat hun producten verschijnen in een marktgebied of in distributiekanalen waarvoor ze niet bedoeld zijn.

Detectives Consult kan helpen de bron van de afgeleide of valse producten te lokaliseren, informatie in te winnen over de verantwoordelijke partijen en een efficiënte aanpak voor te stellen om verdere bedrijfsschade te anticiperen.