Detective Consult BE

Diensten

Bedrijfsonderzoeken


Contact +32 (0) 472 01 00 35 (24/7)

Ongewenste seksuele intimiteiten en ander misbruik bij het personeel

In dit tijdperk van wijzigende zeden en toenemende complexe verhoudingen op het werkterrein, proberen de onderzoekers van Detectives Consult de pogingen van de bedrijven te ondersteunen om gecompliceerde feitelijke zaken te ontrafelen met inachtneming van de menselijke, zakelijke en wettelijke belangen die erbij betrokken zijn.