Detective Consult BE

Diensten

Bedrijfsonderzoeken


Contact +32 (0) 472 01 00 35 (24/7)

Inbreuken op patenten en handelsmerken

Inbreuken tegen en discussies over patenten en handelsmerken komen hoe langer hoe meer voor in de wereldeconomie.

Detectives Consult helpt zijn cliënten in deze situaties en probeert de bron te identificeren, de omvang van een

ogenschijnlijke inbreuk te omschrijven, getuigenissen te ontwikkelen, bewijsmateriaal van inbreuken te verzamelen en

voorafgaande listen te identificeren.