Detective Consult BE

Diensten

Bedrijfsonderzoeken


Contact +32 (0) 472 01 00 35 (24/7)

Procesvoering - advocaten

Het opsporen van vitale feiten voor een strategie in procesvoering:

Externe advocaten die zich bezighouden met procesvoering, bemiddelingen of tussenkomsten, en zij die gerechtelijke stappen overwegen, hebben nood aan informatie en inlichtingen op elk niveau. De multidisciplinaire onderzoekende en opsporende capaciteiten van Detectives Consult - die samengebundeld en in goede banen geleid worden, kunnen proceskosten reduceren door inlichtingen te verschaffen om te bepalen of procesvoering gerechtvaardigd is en - indien dit

zo is - deze op een efficiënte en doeltreffende manier ten uitvoer te brengen.


Detectives Consult - onderzoekers helpen U bij:

  • Het bepalen of er voldoende feiten bestaan om claims te staven
  • Het vaststellen of de tegenpartijen voldoende middelen hebben om de kosten van een proces te verrechtvaardigen
  • Het identificeren, lokaliseren en ondervragen van bronnen van cruciale informatie
  • Het scherp in beeld brengen en preciseren van de omvang van de ontdekkingen
  • Het ontdekken van nuttige feiten betreffende getuigen à charge
  • Het vaststellen van de strategische bedoelingen en financiële belang van de tegenpartij


De breed opgezette informatieverzameling door Detectives Consult kan bedrijven en juridische strategen helpen te beslissen tot dagvaardiging, vervolging of de aanwending van een alternatieve geschiloplossing, en indien of tot op welk niveau een bemiddeling kan onderhandeld worden.

                 


alt="Privé detective - bedrijfsinformatie"

Zakelijke informatie

Lees verder..

alt="Privedetective - namaak - grijze markt

Grijze markt en namaak

Lees verder..

zlt="Privé Detective - Employment screening"

Employment screening - Antecedentenonderzoek

Lees verder..

"alt=Privé detective - zakelijke onderzoeksmogelijkheden"

Zakelijke onderzoeks- mogelijkheden

Lees verder..

alt="Privé-detective - bedrijfscriminaliteit"

Bedrijfscriminaliteit

Lees verder..

alt="Privé detective - Diefstal in bedrijf"

Diefstal van bedrijfs -bezittingen

Lees verder..

alt="Privédetective - Personeelswinkeldiefstal"

Personeelswinkeldiefstal - Interne criminaliteit

Lees verder..

alt="Privedetective - concurrentiebeding"

Concurrentiebeding

Lees verder..

alt="Privé Detective - zakelijk bedreigingen"

Bedreigingen en vijandige handelingen

Lees verder..

alt="Privé Detective - Advocaten"

Procesvoering - Advocaten

Lees verder..

alt="Privé detective - inbreuken op patenten"

Inbreuken op patenten en handelsmerken

Lees verder..

alt="Privé Detective - Bedrijf - seksuele intimiteiten"

Ongewenste seksuele intimiteiten en ander misbruik bij het personeel

Lees verder..

alt="Privé detective - kwaliteitscontroles"

Kwaliteitscontroles

Lees verder..

DETECTIVES CONSULT & PARTNERS

WIJ VERWELKOMEN U OP DE VOLGENDE LOCATIES


Follow us

ibz

Wij werken enkel via vergunde privédetectives erkend door de Fed. Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, H.H. 14.1677.03.

Copyright © 2020 by "Detectives Consult & Partners"  ·  All Rights reserved

alt="logo detective consult"

Detectives Consult

Contact

+32 (0) 472 010035 (24/7) - WhatsApp

+32 (0) 475 702955

This site uses cookies. By continuing your visit to this site, you accept the use of these cookies.

Read more
Accept