Detective Consult BE

Diensten

Bedrijfsonderzoeken


Contact +32 (0) 472 01 00 35 (24/7)

Procesvoering - advocaten

Het opsporen van vitale feiten voor een strategie in procesvoering:

Externe advocaten die zich bezighouden met procesvoering, bemiddelingen of tussenkomsten, en zij die gerechtelijke stappen overwegen, hebben nood aan informatie en inlichtingen op elk niveau. De multidisciplinaire onderzoekende en opsporende capaciteiten van Detectives Consult - die samengebundeld en in goede banen geleid worden, kunnen proceskosten reduceren door inlichtingen te verschaffen om te bepalen of procesvoering gerechtvaardigd is en - indien dit

zo is - deze op een efficiënte en doeltreffende manier ten uitvoer te brengen.


Detectives Consult - onderzoekers helpen U bij:

  • Het bepalen of er voldoende feiten bestaan om claims te staven
  • Het vaststellen of de tegenpartijen voldoende middelen hebben om de kosten van een proces te verrechtvaardigen
  • Het identificeren, lokaliseren en ondervragen van bronnen van cruciale informatie
  • Het scherp in beeld brengen en preciseren van de omvang van de ontdekkingen
  • Het ontdekken van nuttige feiten betreffende getuigen à charge
  • Het vaststellen van de strategische bedoelingen en financiële belang van de tegenpartij


De breed opgezette informatieverzameling door Detectives Consult kan bedrijven en juridische strategen helpen te beslissen tot dagvaardiging, vervolging of de aanwending van een alternatieve geschiloplossing, en indien of tot op welk niveau een bemiddeling kan onderhandeld worden.