Detective Consult BE

Diensten

Bedrijfsonderzoeken


Contact +32 (0) 472 01 00 35 (24/7)

Riskmanagement

De bescherming van kritieke bedrijfsbezittingen:

In de huidige complexe markt worden organisaties geconfronteerd met een steeds weer wijzigende serie risico’s. Van het gevaar er niet in te slagen een bedrijfsgeheim te beschermen in het bureau ter plaatse tot het risico er niet in te slagen een bediende van het bedrijf te beschermen die zich in een projectsite in een land 10.000-den kilometers ver bevind, bedrijfsleiders moeten voorbereid zijn met plannen, programma’s en inlichtingen.


Geweld, pesterijen

Vandaag de dag worden bedrijven geconfronteerd met een toenemende reeks bedreigingen, kwellingen en fysieke aanvallen door doelgerichte extremisten, criminele afpersers, vijandige medewerkers, ongewenste intimiteiten, pesterijen en ontevreden ex-werknemers. Detectives Consult heeft een uitgebreide ervaring in het op maat van de cliënt maken en uitvoeren van programma’s die de veiligheid van het bedrijfspersoneel maximaal maken.


Bescherming van informatie:

Bedrijven worden hoe langer hoe meer geconfronteerd met agressieve pogingen van bedrijfsconcurrenten en soms van privé-inlichtingendiensten om kritieke industriële of commerciële informatie te verkrijgen. De beveiliging van de informatie is een hoofduitdaging geworden in de jaren 2000.


Computerbeveiliging:

Oplichterij, virussen en hacking zijn tevoorschijn gekomen als de belangrijkste bedreigingen voor bedrijven die zich baseren op computers. Dit is een gebied waar de technologische ontwikkelingen sneller gaan dan het veiligheidsbewustzijn en - training. Externe experten kunnen testen hoeveel moeite en ervaring nodig zijn om binnen te dringen in uw systemen en kunnen programma’s ontwikkelen om het risico van de computerfraude of -misbruik te minimaliseren zonder op ongepaste

wijze in botsing te komen met de efficiënte of gebruiksvriendelijkheid van de bedrijfssystemen. Externe specialisten zijn ervoor getraind om bewijsmateriaal uit de computers te halen en die zorgvuldig te bewaren (zelfs nadat files “gewist” werden) zodat een systeem van bewaring kan opgesteld worden dat in rechtszaken kan toegelaten worden. Aangezien bedrijven hoe langer hoe meer gebruik maken van internet, wordt de deskundigheid van informatiesystemen nog belangrijker.