Detective Consult BE
Zakelijke onderzoeken

Diensten

Bedrijfs onderzoeken

Contact +32 (0) 472 01 00 35 (24/7)

Zakelijke onderzoeken


PARTNER VAN ONDERNEMERS EN PARTICULIEREN


Reeds meer dan 30 jaar ervaring,


Onze persoonlijke aanpak maakt het verschil!


Wij werken enkel met vergunde Privé Detectives, zowel vrouwelijk als mannelijk


Diverse specialiteiten


100 % discretieplicht


Consulteer ons vrijblijvend en maak gebruik van onze jarenlange expertise

Risico’s en kansen wanneer miljoenen op het spel staan.

Inlichtingen bij het betreden van nieuwe markten.

Inlichtingen over voorafgaand aan transacties.

Inlichtingen over zakenpartners, klanten en aandeelhouders.

Inlichtingen betreffende de strijd om het bedrijfsbewind.

Inlichtingen betreffende concurrenten en analyse.

Inlichtingen betreffende gepaste toewijding.

Algemene onderzoeksmogelijkheden.


Risico’s en kansen wanneer miljoenen op het spel staan

In de snel veranderende concurrentiemarkt van de jaren 2000, hebben beslissers een doorslaggevende nood aan een betrouwbaar inzicht in de sterke punten, zwakheden en strategieën van bedrijven aan de andere kant van een zakentransactie en van zakelijke concurrenten. Door de bronnen van onderzoekers en analisten worden managers over de hele wereld geholpen bij het grijpen van kansen en herleiden van risico’s door het verstrekken van gesofisticeerde zakelijke

inlichtingen over de achtergronden op gebied van financiën, management en reputatie van bedrijven of individuen; over hun marktpositie, technische capaciteiten en strategische richtlijnen; en over de industriële sectoren en landen waarin zij werkzaam zijn.


Enkele toepassingen:

- Inlichtingen bij het betreden van nieuwe markten

- Inlichtingen voorafgaand aan transacties

- Inlichtingen over zakenpartners, klanten en aandeelhouders

- Inlichtingen betreffende de strijd om het bedrijfsbewind

- Inlichtingen over en analyses van concurrenten

- Onderzoeken naar een gepaste toewijding

- Inlichtingen bij het betreden van nieuwe markten


Detectives Consult helpt strategieën te ontwikkelen bij het betreden van nieuwe geografische of productgebonden markten.

Onze rol varieert van het identificeren en analyseren van de positie en reputatie van bestaande of potentiële spelers in een industriële sector tot het verkrijgen van inlichtingen over de realiseerbaarheid van projecten. Wij onderzoeken eveneens geschreven en ongeschreven handelspraktijken, operationele instructies en hindernissen bij marktbetreding, en evalueren het politieke klimaat en de gereglementeerde voorwaarden industriële sectoren en investeerders van verschillende

nationaliteiten aanbelangen.


Inlichtingen over voorafgaand aan transacties

Wanneer een cliënt één of meer kandidaten identificeert voor acquisitie, joint venture, strategische alliantie, licentie- of distributieovereenkomsten of een andere belangrijke handelsrelatie, verschaft Detectives Consult strategische zakeninlichtingen.


Inlichtingen over zakenpartners, klanten en aandeelhouders

Detectives Consult helpt cliënten bij het analyseren en oplossen van werkproblemen met zakenpartners over de hele wereld door inlichtingen in te winnen over hun acties, omstandigheden en motivaties. Dergelijke werkproblemen omvatten o.a. onderbrekingen bij de bevoorradingen van producten of grondstoffen, afnemende bestellingen van klanten, veranderingen in de economische situatie of gedragingen van gevestigde joint-venture partners of de kwetsbaarheid voor bankroet van voorname handelsrelaties. Bedrijven die relaties willen aanknopen met potentiële klanten zullen hun voordeel halen uit inlichtingen betreffende het procédé van beslissingen bij de beoogde bedrijven.


Inlichtingen betreffende de strijd om het bedrijfsbewind

De strijd om het bedrijfsbewind in een onderneming legt een zware druk op het bedrijfsmanagement. Kritieke beslissingen moeten snel genomen worden, vaak op domeinen waar managers weinig voorafgaandelijk ervaring mee hebben. Een snelle toegang tot accurate, uitgebreide achtergrondinformatie en up-to-date inlichtingen, samen met de ervaring hun betekenis en gebruik ervan te determineren, kan het verschil uitmaken tussen succes en mislukking. Door zijn unieke combinatie van experten op het gebied van wetgeving, zakenwereld, financiën en onderzoek, heeft Detectives Consult een vitale rol gespeeld in gevallen van machtsstrijd.

Cliënten baseren zich op Detectives Consult voor een onmiddellijke toegang tot informatie over de dynamiek van het bedrijf en de industriële sector, de belangrijkste investeerder en de functionarissen, directeurs en aandeelhouders van het bedrijf.

Wij ontsluieren en analyseren informatie die gebruikt wordt door het bedrijfsmanagement, de beheerraad, bankiers en financiële P.R.- bedrijven hetzij voor de planning van hun strategie voor een efficiënt verweer hetzij voor het succesvol verwerven van het bedrijfsbewind.

Om een typisch voorbeeld te geven: onze firma wordt aangenomen door een bedrijf dat geconfronteerd wordt met een ongevraagde aanbieding of de verschijning van een belangrijke nieuwe aandeelhouder. In deze omstandigheden zijn de bedrijfsdirecteuren er plichtshalve toe gebonden de belangen van de aandeelhouders te beschermen door hun beslissingen te baseren op correcte en volledige informatie.

De beproefde technieken van Detectives Consult laten ons toe snel de intenties en capaciteiten van potentiële tegenstanders uit te pluizen. Van zodra de strategieplanning begint kunnen wij vitale informatie bekomen over de tactieken die een groep toegepast heeft bij eerder acquisities. Wij kunnen ook feiten ontdekken die niet bekend zijn via de vereiste bedrijfsdossiers, mogelijke gevallen van niet- overeenstemming met de reglementen of andere zaken die verband houden met de integriteit en handelspraktijken van de tegenstander. De informatie die wij verschaffen kan onze cliënt die overwegen het bedrijfsbewind over te nemen of aan te vechten. De snelheid, accuraatheid en betekenis van de informatie die wij verschaffen zijn even behulpzaam bij het plannen van een acquisitie als bij het organiseren van de verdediging.


Inlichtingen betreffende concurrenten en analyse

Bij het ontwerpen van strategieën en weerwerk in verband met concurrente, richten cliënten zich tot Detectives Consult om inzicht te krijgen in de bewegingen en strategieën, en distributiepraktijken, prijsvormingaanpak en sterke punten van het management van de concurrent.

Voorbeeld :

De topmanagementgroep van de bemiddelingsafdeling van onze cliënt verliet het bedrijf om zelf een nieuwe vennootschap op te richten. De cliënt was ongerust dat de nieuwe vennootschap concurrentiele producten zou onthullen tijdens de komende industriële handelsbeurs. Detectives Consult kwam te weten dat de producten zouden geïntroduceerd worden kort na de beurs en verschafte informatie over de productpositionering van het bedrijf, haar klantengroep,

distributiestrategie, toekomstige productplannen en noden aan financiële en menselijke hulp.


Inlichtingen betreffende gepaste toewijding

De risico’s die heden ten dage gepaard gaan met belangrijke financiële beslissingen zijn groot: de sommen geld op het spel zijn hoog; het comfort van de langdurende zakelijke relaties is vaak afwezig; en informatie over het bedrijf of het individu dat financiering zoekt is vaak heel schaars. Bij gebrek aan een geschikt onderzoek kunnen financiers onderworpen worden aan aanzienlijke verliezen of geldende verplichtingen.

Voor de geldschieter, verzekeraar of aandeelhouder die er alle belang bij hebben deze risico’s te minimaliseren, verschaft Detectives Consult uitvoerige achtergrondinformatie o.a. over de persoonlijke en zakelijke reputatie, financiële en operationele geschiedenis, dossiers over procesvoering en openstaande pandrechten en andere actuele of potentiële problemen.

In sommige gevallen heeft Detectives Consult twijfelachtige of illegale praktijken aan het licht gebracht die de cliënt ervan afgebracht hebben verder te gaan met de transactie in het vooruitzicht. In andere gevallen verschafte Detectives Consult informatie die de cliënt hielp een gepaste structuur te geven aan een overeenkomst of over een transactie op een efficiëntere wijze te onderhandelen. Nog vaker zijn we in staat onze cliënt gerust te stellen dat een voorgestelde deal in het

volste vertrouwen mag verder gezet worden.


Algemene onderzoeksmogelijkheden

- Inlichtingen bij het betreden van nieuwe markten

- Inlichtingen voorafgaand aan transacties

- Inlichtingen betreffende zakenpartners, klanten en aandeelhouders

- Inlichtingen i.v.m. het uitvoeren van de controle over bedrijven

- Inlichtingen betreffende concurrenten

- Inlichtingen betreffende te verwachten toewijding


Samenwerken met Detectives Consult is strikt vertrouwelijk, wij zoeken snel naar een passende en concrete oplossing.

Wenst U meer informatie of een afspraak tel.+32 (0) 472 01 00 35 / +32 (0) 475 70 29 55


L O C A T I E S

KORTRIJK


President Kennedypark

8500 Kortrijk / Courtrai

LEUVEN


Brusselsestraat

3000 Leuven

LIEGE


Place des Guillemins

4000 Liege

BRUGGE


Kapellestraat

8020 Oostkamp

GENT


Akkerhage

9000 Gent

MOESKROEN


Grand-place

7700 Moeskroen/Moucron

NAMUR


Rue du Premier Lanciers

5000 Namur

ANTWERPEN


Gerard le Grellelaan

2020 Antwerpen

DOORNIK


Rue de Maire

7503 Froyennes

CHARLEROI


Chaussée De Courcelles

Gosselies, 6041 Charleroi

HASSELT


Kattegatstraat

3500 Hasselt

MONS


Avenue Melina Mercouri

7000 Bergen/Mons

BRUSSELS


Drukpersstraat / rue de la Presse

1000 Brussel / Bruxelles


Keizer Karellaan

1082 Sint-Agatha-Berchem


Paul Gilsonlaan

1620 Drogenbos

"Het kantoor is zowel actief in het binnen- en buitenland in samenwerking met buitenlandse partners"

ibz

Wij werken enkel via vergunde privédetectives erkend door de Fed. Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, H.H. 14.1677.03.

Copyright © 2016 by "Detectives Consult"  ·  All Rights reserved

Detectives Consult

Contact

+32 (0) 472 010035 (24/7)

+32 (0) 475 702955

This site uses cookies. By continuing your visit to this site, you accept the use of these cookies.

Read more
Accept