Detective Consult BE
Echtscheidingen I ontrouw I allimentatie

Diensten

Particuliere onderzoeken

Contact +32 (0) 472 01 00 35 (24/7)

Echtscheidingen, ontrouw, overspel, allimentatie, bezoekrecht..


PARTNER VAN PARTICULIEREN EN ONDERNEMERS


Reeds meer dan 30 jaar ervaring,


Onze persoonlijke aanpak maakt het verschil!


Wij werken enkel via vergunde Privé Detectives, zowel vrouwelijk als mannelijk


Diverse specialiteiten


100 % discretieplicht


Consulteer ons vrijblijvend en maak gebruik van onze jarenlange expertise

Echtscheidingen, ontrouw, overspel, allimentatie, bezoekrecht, zwart werk, ontvoering…een plaag van alle tijden.

In het kader van een echtscheidingsprocedure gebeurt het wel eens dat één van de echtgenoten eraan denkt om een detective in te schakelen. Dit om zijn echtgenoot te volgen en (hopelijk) allerlei interessante vaststellingen te laten doen.

Maar heeft een dergelijke vaststelling wel zin? En kan men ze in het kader van de echtscheidingsprocedure ook gebruiken?


De privé detective - verslag

Een detective kan bij een echtscheiding wel eens nuttige zaken achterhalen. Zo kan hij of zij er bijvoorbeeld achter komen dat de andere echtgenoot een overspelige relatie heeft (wat dan meteen een grond voor een echtscheiding op grond van fout kan zijn). Of hij zou bijvoorbeeld kunnen achterhalen dat de andere echtgenoot in het zwart werkt (wat een argument kan zijn om een lagere onderhoudsuitkering te moeten betalen), dat die zich in een bepaald milieu begeeft en dergelijke meer. Allemaal zaken die van zeer groot belang kunnen zijn in de afwikkeling van de procedure.

De detective zal zijn vaststellingen in een verslag gieten, waarbij mogelijk zelfs foto's worden gevoegd (bijvoorbeeld van de echtgenoot in het gezelschap van diens nieuwe relatie, van de wagen van de echtgenoot geparkeerd voor de zaak waar die in het zwart werkt…) En dat bundel maakt hij aan de echtgenoot-opdrachtgever of aan diens advocaat over. De advocaat van de echtgenoot die een beroep op de detective deed, kan dit verslag opvolgend toevoegen aan het dossier dat hij aan de rechtbank voorlegt.


Hoederecht

Als er bijvoorbeeld een discussie is over bij wie de kinderen mogen verblijven en het detectiveverslag geeft aan dat één van de ouders-echtgenoten constant van huis is, kan dat wel een belangrijk element zijn bij de beslissing van de rechter.

De vaststellingen van de detective kunnen een echtgenoot immers wel eens op een nuttig spoor brengen, en gegevens aanbrengen waar die helemaal geen weet van had. Het kan dus nuttig zijn om een detective op pad te sturen om te proberen van alles te "ontdekken". Als de detective allerlei zaken "ontdekt" en de echtgenoot-opdrachtgever daarvan op de hoogte brengt, kan die naar andere middelen gaan zoeken om het bewijs te leveren van die feiten. Bewijzen die mogelijk

wel door de rechtbank zullen worden aanvaard.


Betrapping overspel - zwart werk

Stelt de detective bijvoorbeeld vast dat de echtgenoot naar wie hij het onderzoek deed, een nieuwe relatie heeft en heeft hij een goed zicht op wanneer het "nieuwe koppel" samen verblijft, dan zou de echtgenoot-opdrachtgever aan de hand van deze informatie kunnen trachten zijn echtgenoot op overspel te laten betrappen. Dit door een gerechtsdeurwaarder, na daartoe een machtiging van de rechtbank te hebben gekregen. Of hij zou op zoek kunnen gaan naar getuigen van deze

relatie (zo zou hij bijvoorbeeld de nieuwe vriend als getuige voor de rechtbank kunnen laten oproepen). Bij vaststellingen van zwartwerk zou bijvoorbeeld kunnen worden overwogen om een gerechtsdeurwaarder langs te sturen op de plaats waar het zwartwerk wordt verricht. Die gaat vaststellen dat de echtgenoot in kwestie daar wel degelijk aan het werk is. Ook hier zouden getuigen kunnen worden gezocht om het bewijs van deze feiten bij te brengen.


De advocatuur

Er is een tijd geweest en waarbij de relatie tussen de advocatuur en de detectives in zeer hoge mate bemoeilijkt werkt. Meer zelfs verhinderd werd en waarbij zelfs samenwerkingen werden in vraag gesteld..De nieuwe wetgeving inzake de privé detectives, heeft gezorgd voor de kwaliteitsvolle dienstverlening en anderzijds voor een groter respect voor de vaststellingen van detectives door de rechtbank. Meer en meer wordt rekening gehouden door de rechtbank met de vaststellingen van een detective in arbeidszaken en familiezaken. Meer zelfs de tussenkomst en de goede diensten van een detective kunnen het verschil maken tussen winst en verlies in een procedure.

Bron: advocaat Elfri De Neve


L O C A T I E S

KORTRIJK


President Kennedypark

8500 Kortrijk / Courtrai

LEUVEN


Brusselsestraat

3000 Leuven

LIEGE


Place des Guillemins

4000 Liege

BRUGGE


Kapellestraat

8020 Oostkamp

GENT


Akkerhage

9000 Gent

MOESKROEN


Grand-place

7700 Moeskroen/Moucron

NAMUR


Rue du Premier Lanciers

5000 Namur

ANTWERPEN


Gerard le Grellelaan

2020 Antwerpen

DOORNIK


Rue de Maire

7503 Froyennes

CHARLEROI


Chaussée De Courcelles

Gosselies, 6041 Charleroi

HASSELT


Kattegatstraat

3500 Hasselt

MONS


Avenue Melina Mercouri

7000 Bergen/Mons

BRUSSELS


Drukpersstraat / rue de la Presse

1000 Brussel / Bruxelles


Keizer Karellaan

1082 Sint-Agatha-Berchem


Paul Gilsonlaan

1620 Drogenbos

"Het kantoor is zowel actief in het binnen- en buitenland in samenwerking met buitenlandse partners"

ibz

Wij werken enkel via vergunde privédetectives erkend door de Fed. Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, H.H. 14.1677.03.

Copyright © 2016 by "Detectives Consult"  ·  All Rights reserved

Detectives Consult

Contact

+32 (0) 472 010035 (24/7)

+32 (0) 475 702955

This site uses cookies. By continuing your visit to this site, you accept the use of these cookies.

Read more
Accept