Detective Consult BE

Diensten

Particuliere onderzoeken


Contact +32 (0) 472 01 00 35 (24/7)

Onderzoeksmethodes

         Doel


 • Het verzamelen van bewijsmateriaal of het vastellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van die conflicten.


        Private-onderzoeken


 • Onderzoek i.v.m. relatieproblemen.
 • Voorhuwelijksonderzoek o.a. het inwinnen van informatie omtrent een toekomstige huwelijkspartner
 • Vooronderzoek naar overspelige feiten o.a. om een conflict tussen echtgenoten via een echtscheidingsprocedure te kunnen beslechten, nagaan waar en wanneer de partner overspel pleegt.
 • Nazicht hoederecht.
 • Het opsporen van erfgenamen in het kader van een opengevallen erfenis.
 • Alimentatie.
 • Stalking.
 • Online dating fraude - oplichting.
 • Controle tijdsgebruik.
 • Het inwinnen van informatie omtrent burgerlijke stand, gedrag en vermogenstoestand van personen.
 • Vastellingen met of zonder gerechtsdeurwaarder zowel voor private als voor gerechtelijke bewijsvoering.
 • Infiltratie.
 • Opsporen van vermiste personen en goederen.
 • Moraliteitsonderzoek.
 • Controle op zwartwerk.
 • Druggebruik.
 • Opsporen van ongewenste apparatuur.
 • Audio, foto en video toepassingen.
 • Bijstand en begeleiding.
 • GPS vehicle tracking.
 • Opdrachten in binnen - en buitenland zowel van particulieren als in opdracht van advocaten.
 • Realtime rapportering en informatie.