Detective Consult BE

Diensten

Particuliere onderzoeken


Contact +32 (0) 472 01 00 35 (24/7)

Echtscheidingen, ontrouw, overspel, allimentatie, bezoekrecht..


Echtscheidingen, ontrouw, overspel, allimentatie, bezoekrecht, zwart werk, ontvoering…een plaag van alle tijden.

In het kader van een echtscheidingsprocedure gebeurt het wel eens dat één van de echtgenoten eraan denkt om een detective in te schakelen. Dit om zijn echtgenoot te volgen en (hopelijk) allerlei interessante vaststellingen te laten doen.

Maar heeft een dergelijke vaststelling wel zin? En kan men ze in het kader van de echtscheidingsprocedure ook gebruiken?


De privé detective - verslag

Een detective kan bij een echtscheiding wel eens nuttige zaken achterhalen. Zo kan hij of zij er bijvoorbeeld achter komen dat de andere echtgenoot een overspelige relatie heeft (wat dan meteen een grond voor een echtscheiding op grond van fout kan zijn). Of hij zou bijvoorbeeld kunnen achterhalen dat de andere echtgenoot in het zwart werkt (wat een argument kan zijn om een lagere onderhoudsuitkering te moeten betalen), dat die zich in een bepaald milieu begeeft en dergelijke meer. Allemaal zaken die van zeer groot belang kunnen zijn in de afwikkeling van de procedure.

De detective zal zijn vaststellingen in een verslag gieten, waarbij mogelijk zelfs foto's worden gevoegd (bijvoorbeeld van de echtgenoot in het gezelschap van diens nieuwe relatie, van de wagen van de echtgenoot geparkeerd voor de zaak waar die in het zwart werkt…) En dat bundel maakt hij aan de echtgenoot-opdrachtgever of aan diens advocaat over. De advocaat van de echtgenoot die een beroep op de detective deed, kan dit verslag opvolgend toevoegen aan het dossier dat hij aan de rechtbank voorlegt.


Hoederecht of bezoekrecht

Als er bijvoorbeeld een discussie is over bij wie de kinderen mogen verblijven en het detectiveverslag geeft aan dat één van de ouders-echtgenoten constant van huis is, kan dat wel een belangrijk element zijn bij de beslissing van de rechter.

De vaststellingen van de detective kunnen een echtgenoot immers wel eens op een nuttig spoor brengen, en gegevens aanbrengen waar die helemaal geen weet van had. Het kan dus nuttig zijn om een detective op pad te sturen om te proberen van alles te "ontdekken". Als de detective allerlei zaken "ontdekt" en de echtgenoot-opdrachtgever daarvan op de hoogte brengt, kan die naar andere middelen gaan zoeken om het bewijs te leveren van die feiten. Bewijzen die mogelijk wel door de rechtbank zullen worden aanvaard.


Betrapping overspel - zwart werk

Stelt de detective bijvoorbeeld vast dat de echtgenoot naar wie hij het onderzoek deed, een nieuwe relatie heeft en heeft hij een goed zicht op wanneer het "nieuwe koppel" samen verblijft, dan zou de echtgenoot-opdrachtgever aan de hand van deze informatie kunnen trachten zijn echtgenoot op overspel te laten betrappen. Dit door een gerechtsdeurwaarder, na daartoe een machtiging van de rechtbank te hebben gekregen. Of hij zou op zoek kunnen gaan naar getuigen van deze

relatie (zo zou hij bijvoorbeeld de nieuwe vriend als getuige voor de rechtbank kunnen laten oproepen). Bij vaststellingen van zwartwerk zou bijvoorbeeld kunnen worden overwogen om een gerechtsdeurwaarder langs te sturen op de plaats waar het zwartwerk wordt verricht. Die gaat vaststellen dat de echtgenoot in kwestie daar wel degelijk aan het werk is. Ook hier zouden getuigen kunnen worden gezocht om het bewijs van deze feiten bij te brengen.


De Advocatuur

Er is een tijd geweest en waarbij de relatie tussen de advocatuur en de detectives in zeer hoge mate bemoeilijkt werkt. Meer zelfs verhinderd werd en waarbij zelfs samenwerkingen werden in vraag gesteld..De nieuwe wetgeving inzake de privé detectives, heeft gezorgd voor de kwaliteitsvolle dienstverlening en anderzijds voor een groter respect voor de vaststellingen van detectives door de rechtbank. Meer en meer wordt rekening gehouden door de rechtbank met de vaststellingen van een detective in arbeidszaken en familiezaken. Meer zelfs de tussenkomst en de goede diensten van een detective kunnen het verschil maken tussen winst en verlies in een procedure.

Bron: advocaat Elfri De Neve