Detective Consult BE

Diensten

Particuliere onderzoeken


Contact +32 (0) 472 01 00 35 (24/7)

Stalking

Wanneer wij een onderzoek doen naar serieuze stalking komen wij ernstige zaken tegen. Veel mensen realiseren zich niet dat een offline of online stalking ernstige inbreuk kan doen op iemands privé leven en privacy.

Gevolgen die zelfs in sommige situaties zover gaan dat de stalker zich bijvoorbeeld ook richt op de werkgever van het slachtoffer.

Het komt meer dan eens voor dat het slachtoffer hierdoor extra in de problemen komt.

Wij geven vooraf een duidelijke uitleg van de start van een dergelijk onderzoek tot en met het einde ervan, inclusief aangifte stalking bij de politie.

Wij communiceren graag wat wél mogelijk is, maar ook wat niet mogelijk is binnen een offline of online stalking onderzoek.

Wij staan voor eerlijkheid, openheid en scheppen bovenal geen valse verwachtingen naar de klant. Dit komt het hele proces ten goede.

Uw stalker opsporen én uw stalker vinden, dat is ons doel!


Ondervindt u op dit moment ernstig hinder van een stalker en gaat dit zover dat uw dagelijkse leven en privacy ernstig worden geschaad?

Wacht dan alstublieft niet langer en bel ons voor een goed eerste gesprek. Wij kunnen u echt helpen!