Detective Consult BE

Privacybeleid


Contact +32 (0) 472 01 00 35 (24/7)

 

Hermoso BV hierna genoemd

Heestertstraat 17 te 8553 Otegem.

BE0441383553

+32472010035

info@detectives-consult.be

 

Hermoso BV respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk blijft. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen als u onze diensten en/of producten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. We vertellen u ook wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoe lang wij uw gegevens bewaren. Hebt u na het lezen hiervan nog vragen over ons privacybeleid, dan kan u dit laten weten via

info@detectives-consult.be.

 

Verwerkingsdoeleinden en bewaartermijn

Hermoso BV verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de doelen die u hieronder terugvindt. Daarbij gebruiken wij zowel gegevens die u ons meedeelt als gegevens die wij zelf verzamelen (bijvoorbeeld over uw bezoek aan onze website). Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken, of gedurende de tijd die de wet voorschrijft (vb. bewaarplicht boekhoudkundige documenten).

 

Uw diensten uitvoeren

Om uw diensten uit te voeren, hebben we volgende gegevens nodig: naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum + plaats, telefoonnummer, e-mailadres. Voor bedrijven volledige firmagegevens, volledige naam zaakvoerder of gedelegeerd bestuurder of zijn verantwoordelijke, volledig btw nummer.  Zo kunnen we uw diensten leveren en u op de hoogte houden van het verloop. De wet verplicht ons om de gegevens over uw diensten gedurende 7 jaar te bewaren.

 

Rechtsgronden van de verwerking

Hermoso BV verwerkt persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

  • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (vb. uw diensten uitvoeren)
  • noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
  • noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigd belang om te ondernemen

 

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van de rechtsgrond toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming opnieuw in te trekken voor de toekomst.

 

Doorgifte aan derden

Hermoso BV verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen wij uw gegevens intern met onze medewerkers (in dienstverband of op zelfstandige basis). Verder delen wij uw gegevens uitsluitend met derde partijen voor:

  • het uitvoeren van uw diensten
  • het verzorgen van de websiteomgeving
  • het verzorgen van de IT-infrastructuur

 

Onze medewerkers en de derden die wij inschakelen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij garanderen dat zij hiertoe de nodige beveiligingsmaatregelen hebben genomen.

 

Wij   delen   uw   persoonsgegevens    enkel    met    onderaannemers   binnen    de    Europese    Unie.    Sommige van onze onderaannemers zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij delen uw persoonsgegevens enkel met derden buiten de EU wanneer zij een verwerkersovereenkomst hebben

ondertekend en voldoende bescherming garanderen op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (vb. EU-VS Privacy Shield).

 

Cookies

Tijdens uw websitebezoek kunnen ‘cookies’ (kleine tekstbestanden) worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat. Dankzij cookies herkennen wij uw apparaat bij een volgend bezoek, zodat u niet telkens dezelfde informatie moet invoeren of downloaden. Cookies geven ons ook inzicht in hoe u onze website gebruikt en hoe wij onze diensten gebruiksvriendelijker kunnen maken.

 

U kan uw internetbrowser zo instellen dat u geen cookies ontvangt, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt, of dat de cookies na uw sessie worden verwijderd. Het is wel mogelijk dat sommige grafische elementen niet juist verschijnen of dat u bepaalde toepassingen niet kan gebruiken wanneer cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Wij gebruiken volgende cookies:

 

Cookies van derden

In sommige speciale gevallen gebruiken we ook cookies van vertrouwde derde partijen. In het volgende gedeelte wordt beschreven welke cookies van derden u via deze site kunt tegenkomen.

  • Deze site maakt gebruik van Google Analytics, één van de meest wijdverbreide en vertrouwde analyseoplossingen op internet om ons te helpen begrijpen hoe u de site gebruikt en manieren waarop we uw ervaring kunnen verbeteren. Deze cookies kunnen dingen bijhouden zoals hoelang u op de site doorbrengt en de pagina’s die u bezoekt, zodat we boeiende inhoud kunnen blijven produceren. Zie de officiële Google Analytics-pagine voor meer informatie over Google Analytics-cookies.


Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage van de persoonsgegeven die wij van u bijhouden en u kan ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn. U kan uw persoonsgegevens ook laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.

U heeft ook het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te vragen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere partij.

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

 

Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, volstaat het om: te e-mailen naar info@detectives-consult.be

 

Om misbruik te voorkomen, vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen (evt. met onzichtbaar gemaakte pasfoto).

 

Klachten

Hebt u vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy? Contacteer ons dan via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.

U heeft altijd het recht om u met uw klacht te wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be, +32(0)22744800, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

 

Wijziging privacy statement

Hermoso BV kan zijn privacy statement wijzigen. Wij zullen deze wijziging aankondigen op onze website.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 07 december ’2020