Detective Consult BE

Diensten

Verzekerings onderzoeken


Contact +32 (0) 472 01 00 35 (24/7)

Leasingfraude

De financiële leasingsector.


Uit ervaring komt ook tot uiting dat leasingmaatschappijen een verloren goed niet zelf opsporen. De meeste maatschappijen hebben immers voor diefstal een verzekering afgesloten en dus wordt de bal doorgespeeld aan de speurders binnen het verzekeringswezen. Het probleem is echter dat indien de wagen verzekerd is tegen diefstal, de verzekeringsmaatschappij niet terugbetaalt als blijkt dat de huurder het contract niet nakomt. De wagen kan immers niet gestolen worden door iemand die al bezit van heeft genomen. Het is dus enkel een "misbruik van vertrouwen" en geen diefstal door de klant. Eén van de belangrijkste schadeposten in financiële leasing zou de verkoop zijn van het geleasde voertuig door de kliënt zelf.

In bovenstaande gevallen treedt dan ook de leasingmaatschappij in actie en probeert voertuigen die verdwijnen of waarvan het huurgeld niet meer wordt betaald, op te sporen. Met andere woorden het betreft voornamelijk een recuperatie onderzoek. Die opdracht wordt uitbesteed aan privé detectives of gebeurt door 'in house speurders'.

Een voorbeeld van een dossier:


"Normaal gezien wordt de procedure als volgt gevoerd. Een kliënt betaalt zijn maandelijkse bijdragen niet meer. Er wordt door de bevoegde dienst gebeld om te horen of er een problemen zijn of dat het misschien een vergetelheid is.

Vervolgens krijgt de kliënt een eerste aanmaning om alsnog te betalen. Zo daar niet op gereageerd wordt, volgt een tweede aangetekend schrijven met de mededeling het geleasde goed (wagen, computermateriaal, of andere zaken) terug aan de maatschappij te bezorgen. Wanneer ook dit schrijven zonder gevolg blijft, wordt het dossier overgemaakt aan de juridische dienst die het doorgeeft aan een speurder. Meestal wordt op het ogenblik ook klacht ingedient bij de burgerlijke rechtbank wegens "misbruik van vertrouwen". Met het indienen van een klacht stopt het eigen onderzoek dan ook niet. Er wordt ter plaatse gegaan met de bedoeling het goed terug te krijgen. Immers de fysieke aanwezigheid van iemand van de firma kan al intimiderend genoeg zijn. Maar meer kan je niet doen. Als het niet lukt, moet men de politie zover krijgen om mee te gaan en te kijken waar de goederen staan. Zulks heeft vaak een sterke morele druk voor de kliënt die de wagen dan vrijwillig afgeeft".


Samenwerken met Detectives Consult is strikt vertrouwelijk, wij zoeken snel naar een passende en concrete oplossing.

Wenst U meer informatie of een afspraak tel.+32 (0) 472 01 00 35 / +32 (0) 475 70 29 55