Detective Consult BE
Recuperatie onderzoek

Diensten

Verzekerings onderzoeken

Contact +32 (0) 472 01 00 35 (24/7)

Recuperatieonderzoek


PARTNER VAN ONDERNEMERS EN PARTICULIEREN


Reeds meer dan 30 jaar ervaring,


Onze persoonlijke aanpak maakt het verschil!


Wij werken enkel met vergunde Privé Detectives, zowel vrouwelijk als mannelijk


Diverse specialiteiten


100 % discretieplicht


Consulteer ons vrijblijvend en maak gebruik van onze jarenlange expertise

Een stap verder in het onderzoek is niet blijven stilstaan bij de oorzaak van het gebeuren, maar verder zoeken naar het verdwenen goed, bijvoorbeeld naar een gestolen wagen. Het is immers niet omdat de verzekeraar een vermoeden heeft dat de diefstal met medeweten van de verzekerde is gebeurd, dat de maatschappij het zich kan permitteren niet uit te betalen.

Er moeten dergelijke bewijzen op tafel liggen en dat is niet altijd evident als het goed spoorloos is. Daarenboven kunnen aangiftes van diefstal het gevolg zijn van georganiseerde bendes en moet er niet altijd gedacht worden aan fraude gepleegd door de kliënt. In die optiek is het aangewezen ook het verdwenen goed op te sporen om de gemaakte kosten te recuperen of om eventueel bewijsmateriaal te verzamelen teneinde frauduleus opzet te kunnen aantonen. De hoofdreden

van dit opsporingswerk is het minimaliseren van de kosten. Een wagen die gestolen werd en later teruggevonden is, kan immers terug bezorgd worden aan de eigenaar (eventueel tegen teruggave van het uitgekeerde bedrag) of doorverkocht worden aan een nieuwe koper. Een bijkomende reden voor het opsporingswerk is meer informatie bijeen te brengen om het dossier steviger te maken. In dit soort onderzoek lijkt de fraude inspecteur slechts een secondaire rol te spelen. Hij spoort namelijk zelf niet op, maar geeft aan zijn contactpersonen (tipgevers, garaggisten, depanneurs, handelaars, douane,...) de opdracht om bepaalde goederen (bijvoorbeeld: wagen, container) op te sporen in ruil voor een "vindersloon" of tipgeld.


Informatie inwinnen is de geijkte methode:

De wijze waarop te werk wordt gegaan, of de methode van onderzoek, kan omschreven worden als het opbouwen van concentrische cirkels tot de speurder alle noodzakelijke informatie heeft verzameld.

De methode bij uitstek is dus het verzamelen van informatie. Zoals hoger reeds werd aangegeven, word deze informatie in eerste instantie ingewonnen bij de opdrachtgever (resp. de verzekeringsmaatschappij), via de eigen gegevensbestanden en via informatie van de kliënt zelf. Een volgende bron van informatie is het bevragen van de omgeving of het ter plaatse vaststellen van bepaalde zaken. Een laatste, doch belangrijk informatiekanaal is de kennis waarover de publieke

opsporingsorganen beschikken.


Samenwerken met Detectives Consult is strikt vertrouwelijk, wij zoeken snel naar een passende en concrete oplossing.

Wenst U meer informatie of een afspraak tel.+32 (0) 472 01 00 35 / +32 (0) 475 70 29 55

L O C A T I E S

KORTRIJK


President Kennedypark

8500 Kortrijk / Courtrai

LEUVEN


Brusselsestraat

3000 Leuven

LIEGE


Place des Guillemins

4000 Liege

BRUGGE


Kapellestraat

8020 Oostkamp

GENT


Akkerhage

9000 Gent

MOESKROEN


Grand-place

7700 Moeskroen/Moucron

NAMUR


Rue du Premier Lanciers

5000 Namur

ANTWERPEN


Gerard le Grellelaan

2020 Antwerpen

DOORNIK


Rue de Maire

7503 Froyennes

CHARLEROI


Chaussée De Courcelles

Gosselies, 6041 Charleroi

HASSELT


Kattegatstraat

3500 Hasselt

MONS


Avenue Melina Mercouri

7000 Bergen/Mons

BRUSSELS


Drukpersstraat / rue de la Presse

1000 Brussel / Bruxelles


Keizer Karellaan

1082 Sint-Agatha-Berchem


Paul Gilsonlaan

1620 Drogenbos

"Het kantoor is zowel actief in het binnen- en buitenland in samenwerking met buitenlandse partners"

ibz

Wij werken enkel via vergunde privédetectives erkend door de Fed. Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, H.H. 14.1677.03.

Copyright © 2016 by "Detectives Consult"  ·  All Rights reserved

Detectives Consult

Contact

+32 (0) 472 010035 (24/7)

+32 (0) 475 702955

This site uses cookies. By continuing your visit to this site, you accept the use of these cookies.

Read more
Accept